Duurzaam beheer golfbaan

Duurzaamheid
Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur, heeft geleid tot duurzaam beheer van golfterreinen. Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein biedt voor de golfer een mooie en uitdagende omgeving en bevestiging van de golfsport als ‘groene’ sport.

In nauwe samenwerking met onze golfbaanbeheeder, De Enk Groen & Golf, onderschrijft GCH de drie duurzaamheidsprogramma's van de NGF, t.w.

  • Committed to Green-programma:
    hulpmiddel voor een plamatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan.
  • Golfers love Birdies:
    golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben. Vogels dragen bij aan de natuurbeleving tijdens een ronde golf. Jaarlijks voert GCH een vogeltelling uit op haar baan.
  • Green Deal:
    streven van Rijksoverheid en golfbaanbranch om –naar alle waarschijnlijkheid- uiterlijk per 2020 geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- & recreatieterreinen te maken.