Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is erg belangrijk, ook in de golfsport. Samen creëren we een veilige omgeving waar geen plaats is voor intimidatie en ander ongewenst gedrag.
Het NOC*NSF voert in samenwerking met alle sportbonden, w.o. NGF, een preventief beleid gericht op een veilig sportklimaat bij alle aangesloten clubs. Het doel van dit beleid is het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
GCH, aangesloten bij de NGF, onderschrijft dit beleid van NOC*NSF en NGF. We vinden het zeer belangrijk dat onze golfers onbezorgd kunnen spelen in een veilig sportklimaat en bij de golfpro’s, begeleiders, trainers en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Voor alle leden/vrijwilligers van de vereniging gelden de gedragsregels van de NGF zoals opgenomen in het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) conform het besluit in november 2018 van de algemene ledenvergadering van GCH.
Niet-leden (zoals medewerkers en golfpro’s) moeten tekenen voor de naleving hiervan. Aan onze golfpro’s en jeugdbegeleiders vragen wij een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG).

Deze maatregelen sluiten aan bij de algemene preventie- & integriteits-maatregelen zoals geadviseerd door NOC*NSF en NGF. Hiermee proberen we ongewenste situaties bij GCH te voorkomen.