GCH | Privacyverklaring

Golfclubs en –banen hebben net als veel andere organisaties te maken met persoonsgegevens.Wettelijk is een sportvereniging verplicht tot het beschermen van deze gegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) stelt daarvoor een aantal concrete regels; eind mei 2018 is deze wet vervangen door Europese wetgeving, t.w. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het licht van de nieuwe EU-regels heeft GCH haar privacybeleid –waar nodig- aangepast en een privacyverklaring opgesteld. Deze treedt m.i.v. 25 mei 2018 in werking en is van toepassing op haar leden, certificaathouders, op bij GCH geregistreerde handicap-registratiegolfers en greenfee-spelers èn op medewerkers/vrijwilligers van GCH en Exploitatie Golfbaan Oosterzij B.V. Hierin lees je o.a. hoe en welke persoonsgegevens GCH verwerkt, over de beveiliging van die gegevens, doorgifte aan derden en hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Vanzelfsprekend kun je je persoonsgegevens altijd inzien en laten wijzigen.

Klik op privacyverklaring voor de volledige tekst.