Omleg hole 1 voortvarend van start

24 juni 2018

Begin volgend jaar begint naar verwachting het werk aan de afslag A9 bij Heiloo. In goed overleg met gemeente en provincie is afgesproken dat GCH haar drivingrange later dit jaar verplaatst (in westelijke richting). Vanwege de veiligheid van weggebruikers en golfers wordt hole 1 aangepast: de afslagplaats (tee) wordt iets gedraaid en de slag- en looprichting van de hole wordt meer noordwestelijk (dus van de weg af). Aan de zuidzijde van hole 1 (langs de Lagelaan en nieuwe afslag) komt een fraai talud beplant met bomen en struiken.

De aanpassing van hole 1 is een goede zaak maar ook véél werk: oude grond afgraven, drainage verleggen, nieuwe beregeningsinstallatie, bunkers verleggen, nieuwe grondlagen aanbrengen en zaaiklaar maken zodat er in september a.s. weer op een vernieuwede en mooie hole 1 gespeeld kan worden!

Het werk aan hole 1 is inmiddels voortvarend opgestart door De Enk Groen & Golf i.s.m. met Alan Rijks (baanarchitect), Lambert Veenstra (adviseur & projectleider namens GCH) onder toeziend oog van het GCH Project Team Hole 1 en de Baancommissie.

Om de baan tijdens de verbouw qualifying te houden conform eisen NGF is hole 1/10 tijdelijk veranderd van een par-4 in een par-3 baan (CR en SR tijdelijk aangepast). Een speciaal pad (tussen hole 1 en 9) leidt u van de oude tee van hole 1 naar de tijdelijke tees (over de sloot).