Rode tee hole 15

22 oktober 2018

Gelijk met de opening hole 1 is ook een andere wens vervuld. Op hole 15 (par-3) is de rode tee in gebruik gesteld. Nieuwe afstand tot de green: 128 meter i.p.v. 110 meter.

De nieuwe afstanden (hole 1 en 15) zijn reeds verwerkt in de nieuwe playing handicaptabellen (zie het publicatiebord in de hal).
De afstanden op de scorekaart worden begin 2019 gewijzigd, gelijktijdig met een tekstwijziging i.v.m. de Regelmodernisatie 2019.

ReHaCo