Aanpassing Plaatselijke Regels

10 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn door de NGF –in navolging van de US Golf Association (USGA) en de R&A Rules Ltd. (R&A)- de golfregels flink aangepast om het spel eenvoudiger en sneller te maken. De nieuwe golfregels (2019 Rules of Golf) zijn inmiddels gepubliceerd evenals de uitgangspunten voor het instellen van plaatselijke regels. De ReHaCo van GCH heeft vervolgens de Plaatselijke Regels van GCH –waar nodig- aangepast en na goedkeuring van de NGF, vastgesteld.

De volledige tekst van de Plaatselijke Regels 2019 kunt u vinden op de GCH website onder Baan/Regels/Plaatselijke Regels en op het publicatiebord in de hal van het clubhuis.

De ‘regels’ t.a.v. etiquette en gedrag op de baan (Deel I van Rules of Golf 2016) blijven onverminderd van kracht. De voornaamste uitgangspunten van deze NGF richtlijnen zijn dat iedere speler ten volle van het spelen kan genieten en er altijd rekening wordt gehouden met andere spelers op de baan. De volledige tekst van deze ‘regels’ kunt vinden op deze website onder Baan/Regels/Etiquette; gedrag op de baan (Golfregels R&A, 2016)

GCH | Regel- & Handicapcommissie