Een verdiend applaus!

29 mei 2019

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 mei jl. namen Piet Bras en Folkert Berghuis afscheid als baancommissaris en bestuurslid van de Stichting.

Piet en Folkert werden door de beide voorzitters Hidde Hoekstra en Weren de Vries uitgebreid in het zonnetje gezet en uitvoerig bedankt voor het vele werk dat zij al die jaren voor de club hebben verzet.

Vervolgens werd Piet benoemd tot erelid en Folkert tot lid van verdienste van de Golf- & Countryclub Heiloo. Uiteraard ontvingen zij een mooi boeket en tevens de bij deze benoeming behorende GCH speld.

In hun dankwoord gingen zij beiden in op de plezierige samenwerking met elkaar, de baancommissie, de besturen en de greenkeepers van het onderhoudsbedrijf.