Strokeplay kampioenschap 2019

8 september 2019

Het clubkampioenschap strokeplay was ook dit jaar weer een groot succes. Mede vanwege de gunstige weersomstandigheden. De eerste dag was subtropisch; een lekkere opwarmtemperatuur voor de finaledag. De deelname per categorie was nogal wisselend. Dames en dames senioren moesten worden samengevoegd anders zou er voor de dames geen competitie mogelijk zijn.

Bij de heren was er wel voldoende deelname om een mooie strijd mogelijk te maken. En dat gebeurde ook. Het pleit werd beslecht toen Gavin de Gelder een rondje van 30 slagen maakte en daarna niet meer te achterhalen was. Bij de heren senioren werd het een ongelijke strijd. Douglas Roos van Raadshooven heerste souverein.

De dameswedstrijd had een dramatische afloop; tot 27 holes leek Liesbeth Kraakman de beste papieren te hebben maar kreeg ze een inzinking en ging Mieke Ghijsen met de hoofdprijs naar huis.

Er waren toch een paar heren senioren die er een probleem van maakten dat de commissie op twee punten afgeweken was van het reglement (waar de commissie volgens datzelfde reglement wel het recht toe had). Volgend jaar zullen we alleen afwijken van het reglement indien er zich buitengewone omstandigheden voor doen.

Ik wil alle deelnemers zeer bedanken voor het meedoen; volgend jaar weer graag. Tenslotte bedank ik Carla, Cees, Sim en Gert voor hun enorme inzet.

Namens de wedstrijdcommissie,
Wim van Vliet