Een memorabele feestdag!

29 oktober 2019

Zaterdag jl. werd het 25-jarig bestaan van onze club gevierd. Allereerst door het spelen van een 9-holes wedstrijd, waaraan maar liefst 126 spelers deelnamen. Voor de wedstrijdleiding (Janna Verburg en Jeanne Lute) was het een hele zit. De vroege deelnemers werden verrast met koffie en een jubileum-brownie. De late deelnemers met bitterballen.

Op hole 3 troffen de spelers een tweetal pro’s aan, waarvan het de bedoeling was dat de spelers dichter bij de vlag kwamen dan de pro. Gavin de Gelder werd slechts drie maal verslagen en Cees Grijzenhout vier keer. Geen slechte score bij zoveel deelnemers. De winnaar bij de heren was Hans Binsbergen en bij de dames Sandra Boers. De geschenkbonnen en flessen wijn voor de wedstrijd werden gesponsord door De Enk Golf en Groen BV en ’t Schoorls Wijnhuis en werden door de winnaars ’s avonds dankbaar in ontvangst genomen.

Tijdens de wedstrijd werd het clubhuis prachtig en feestelijk versierd door Mieke Proost en Henriëtte van Holland. Bij aankomst vanaf 20.00 uur speelde de band JUS leuke en bekende nummers. Aan het begin van de avond werd door ceremoniemeester Kees Kaandorp het feest geopend waarna hij het woord gaf aan voorzitter Weren de Vries, die de gasten welkom heette, nog iets over het verleden van de club vertelde en de twee trekkers van de countryclub, Jeanne Lute en Tim Schotten, nog even in het zonnetje zette. Direct daarna volgde de prijsuitreiking door Kees Kaandorp en Sandra Boers.

Kort na half tien presenteerde Nico van Galen zijn boek over 25 jaar GCH (“Van weiland naar uitdagende golfbaan”). De eerste gesigneerde exemplaren werden uitgereikt aan de beide voorzitters Weren de Vries en Hidde Hoekstra. Nico werd vervolgens uitvoerig door beiden bedankt, waarna Kees Kaandorp de Meisjes met de Wijsjes aankondigde, die steeds op een andere locatie in de feestzaal hun zangkunsten vertoonden. Na afloop van dit optreden speelde de band JUS tot aan het einde van de avond. Tijdens de avond werd door de Brasserie aan de gasten een aantal lekkere hapjes gepresenteerd. Gedurende de avond werden de foto’s door Gert Oudejans gemaakt.

Het was een inspannende maar zeer memorabele feestdag!