18-holes weer mogelijk

24 mei 2020

18 holes lopen weer mogelijk
Vanaf 25 mei 2020 kunnen leden, twilightspelers, businessleden, jeugdleden en spelers met sponsorvouchers 18 holes boeken op alle (inloop)tijden.
Spelers met sponsorvouchers dienen zich tevoren aan te melden bij het secretariaat (per mail of telefoon). De laatste starttijd voor18 holes is 16:00 uur i.v.m. het vereiste toezicht van de Marshal. In ieder geval dient u om 20:00 uur het terrein te hebben verlaten, ongeacht of uw 18 holes zijn uitgespeeld.

Voor 9 holes is de laatste starttijd 18:00 uur. Ook in dat geval dient u om 20:00 uur het terrein te hebben verlaten, ongeacht of uw 9 holes zijn uitgespeeld.
U kunt nog steeds maximaal drie boekingen tegelijk open hebben staan. Een reservering voor 18 holes telt als één boeking.

Aan het einde van de eerste week van juni 2020 beoordelen de besturen gezamenlijk of en wanneer greenfeespelers, HR-spelers en introducées weer toegelaten kunnen worden.

Wedstrijden worden weer opgestart
Vanaf 29 juni 2020 worden alle gebruikelijke wedstrijden, waaronder uiteraard ook de businesscompetitie, weer gespeeld. Als gevolg van de regels in het Protocol doen we dat vooralsnog echter zonder prijsuitreiking.

Uitstel ALV
Tenslotte melden wij nog dat de Algemene Leden Vergadering, die volgens de statuten van de Vereniging op uiterlijk 30 juni 2020 dient plaats te vinden, vanwege besmettingsrisico verplaatst wordt naar een nader te bepalen tijdstip na de zomervakantie. De onlangs ingevoerde Noodwet biedt ons die mogelijkheid.

Zodra er nieuwe aanpassingen vereist of mogelijk zijn zullen wij u uiteraard direct weer informeren. Geniet de komende weken van onze mooie baan, uw golfspel en (hopelijk) het mooie weer!