Nieuws uit Mago/Kenya

26 maart 2021

Na een zorgvuldige voorbereiding door onze mensen in Mago is het project “Toekomst voor jonge tanden” succesvol gestart. Vooral een goed georganiseerde “logistiek” was belangrijk: er moesten 4.500 tandenborstels en 4.000 tubes tandpasta worden besteld en verspreid.

Vanaf begin februari j.l. hebben nu 3.000 kinderen van de 5 primary schools in en rond Mago de instructie om goed tanden te poetsen gekregen. Zowel de leerkrachten, de kinderen als de ouders zijn razend enthousiast over het project. Een aantal leden van onze golfclub heeft het project financieel ondersteund. Mede namens de kinderen wil ik al deze goede gevers hartelijk bedanken.

In de komende maanden gaat tandarts Isaac op alle scholen de gebitten controleren; als er behandeld moet worden krijgen de kinderen een brief mee voor de ouders met de uitnodiging om naar de tandartspraktijk in onze medische hulppost Mago Care te komen.

Op Youtube staat een beknopte videoclip over de start van het project.

Met vriendelijke groet,
Fred Huurman

P.S. voor de agenda: als Corona ons gunstig gezind is organiseren we op 13 juni as. weer onze traditionele Mago Golfdag