MAGO Nieuws

28 mei 2021

Project "Toekomst voor jonge tanden" ligt op schema"

Vanaf februari j.l. is op de vijf lagere scholen in en rond Mago de voorlichting tandenpoetsen gegeven aan de 3.000 kinderen.
Inmiddels zijn de volgende stappen in het project gezet: op de scholen worden door onze tandarts de gebitten van alle kinderen gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat ruim 25% van de kinderen problemen hadden (vaak veroorzaakt door het kauwen op suikerrietstengels).
Vervolgens is begonnen met de behandeling van de kinderen in onze tandartspraktijk in Mago Care. Voor alle kinderen was dit de eerste keer dat ze bij een tandarts waren, dus zenuwen en spanning alom.

Als men al werk heeft is het gezinsinkomen ca. 200 Shilling per dag. Daarom zijn de kosten van behandeling (300 Shilling per tand/kies) voor de meeste gezinnen niet te betalen. Onze sponsors hebben het mogelijk gemaakt om in het eerste jaar alle behandelingen kosteloos uit te voeren.

Tenslotte: het is fantastisch om te zien hoe dankbaar de ouders en kinderen zijn en we geven deze dankbaarheid graag door. We weten zeker dat met dit project de jonge tanden een goede toekomst hebben.

Met vriendelijke groet,
Fred Huurman

PS: In verband met de onzekerheid rond corona hebben we onlangs onze MAGO golfdag verplaatst naar 12 september as.