Advies rondom Covid

Wij krijgen meerdere signalen en vragen van leden en van commissies of de Corona maatregelen uit de eerdere besmettingsgolf weer van stal gehaald moeten worden. Gezien de ernst van de besmettingscijfers een logische vraag.
Afgezien van de recent aangekondigde regels m.b.t. het verplichte Corona toegangsbewijs (QR code) in het clubhuis, zie de nieuwsbrief van 5 november, ingaande 6 november, zijn er echter geen formele regels toegevoegd, noch van de overheid noch van de NGF.
Niettemin begrijpen wij de wens bij leden en commissies voor nadere richtlijnen die bij de wedstrijden toegepast kunnen worden. Hierbij kunnen deze richtlijnen gezien worden als een advies van het bestuur, zonder een formele verplichting, omdat hier op dit moment ook geen wettelijke basis voor is.

Het advies luidt als volgt:

  1. Geen prijsuitreikingen en geen inschrijfgeld;
  2. Scorekaarten niet labelen, deelnemers vullen zelf weer de gegevens op de kaart in aan de hand van de startlijst/ lijst met labels;
  3. Ophalen blanco scorekaart bij het starthuisje bij redelijk weer, anders bij de wedstrijdtafel in het clubhuis;
  4. Invoeren scores in eGolf zoals gebruikelijk, scorekaarten worden niet ingeleverd bij wedstrijd commissie;
  5. Nazitten in het clubhuis blijft met inachtneming van de daar geldende regels gewoon mogelijk.

Doel is vooral dat de deelnemers en de commissie leden zich veilig en comfortabel voelen.
Wij gaan ervan uit dat dit advies voor de rest van 2021 blijft gelden, zodra er wijzigingen zijn melden wij ons weer.

Met vriendelijke groet,
Verenigingsbestuur GCH