Beleidsnota NGF competitie

Nota competitiegolf Golf- & Countryclub Heiloo

Algemeen
De vereniging moedigt leden aan om deel te nemen aan de NGF competitie. De competitie teams moeten een visitekaartje zijn voor onze vereniging. Een goede sportieve prestatie en de uitstraling van de club is daarbij belangrijk.

De competitie valt onder het NGF competitiereglement dat jaarlijks wordt herzien. Het aantal in te schrijven teams voor de competitie dient elk jaar in november aan de NGF te worden opgegeven. De competitiecoördinator van onze vereniging regelt alle zaken betreffende de NGF competitie. Meedoen met de competitie betekent, dat de vereniging de baan één dag per team beschikbaar stelt voor deze competitie. Om de belasting van de baan niet te zwaar te maken, heeft de vereniging besloten het aantal teams dat kan worden ingeschreven te maximeren tot 7 teams in de categorieën, heren, heren senioren, dames, dames senioren en jeugd. Elk team heeft 8 basisspelers, het jeugdteam heeft 6 basisspelers.

Totstandkoming van de team
Leden die willen deelnemen aan de NGF competitie kunnen zich hiervoor via de verenigingswebsite inschrijven. De inschrijving is geopend van 1 augustus tot 1 september. Daarna worden de teams samengesteld. De teams worden samengesteld in samenspraak met

  • WeCo
  • Competitiecoördinator
  • De pro’s

Criteria die bij de samenstelling worden gehanteerd zijn:

  1. Handicap
  2. Handicap historie
  3. Deelname aan clubwedstrijden en de clubkampioenschappen matchplay, stableford en strokeplay.

Daarbij weegt het criterium van de handicap het zwaarst en worden de criteria in punt 2 en 3 meegewogen wanneer de verschillen in handicap klein zijn. Nadat de teams zijn samengesteld worden de leden die zich hebben ingeschreven hierover geïnformeerd.

De vereniging en de competitiespelers
De competitiespelers worden geacht zich aan de voorwaarden te houden, die door de WeCo worden gesteld. De competitiespelers zijn verplicht deel te nemen aan de competitietraining. Ieder team krijgt 10 lessen van de pro’s. Deze training wordt door de vereniging gesponsord. De eigen bijdrage aan de training is € 500,- voor elke competitieteam. De competitie teams worden evenredig verdeeld tussen de pro’s.

Binnen elk team wordt een captain aangesteld. Dit gebeurt in onderling overleg binnen de teams. Indien hierover geen overeenstemming wordt verkregen, is het teamlid met de laagste handicap automatisch de captain. De taken van de captain op de wedstrijddag zijn opgenomen in het NGF competitiereglement.

Van de teams wordt verlangd dat ze in uniforme kleding de competitie ingaan. De teams krijgen hiervoor 20% korting in de golfwinkel van GCH, waarbij op de bovenkleding wel het logo van onze vereniging moet zijn aangebracht.

De competitiecoördinator organiseert elk seizoen een regelavond speciaal gericht op de matchplay wedstrijden. De competitiespelers worden geacht deze regelavond bij te wonen.

Een grondbeginsel van de competitie is, dat de clubs elkaar over en weer gastvrijheid verlenen voor het spelen van de competitiewedstrijden. Gastvrijheid houdt onder meer in, dat teams op de wedstrijddag zonder betaling van dag contributie op de baan van de gastclub kunnen spelen.
De competitieteams kunnen op de baan van GCH oefenen tegen betaling van introductietarief.
De club is verplicht met het door haar ingeschreven aantal teams daadwerkelijk aan de competitie deel te nemen.

Jan Ankoné
Voorzitter WeCo