Covid-19 protocol

Corona Wedstrijdprotocol

Wedstrijden

 • 9 holes en 18 holes wedstrijden zijn toegestaan.
 • Er is tot nader orde geen neary en geen longest.

Score kaarten

 • Score kaarten worden niet gelabeld, de deelnemers kunnen een blanco scorekaart in het starterhuisje op hole 1 pakken.
 • De deelnemers krijgen van de wedstrijdleiding al daar de naam van hun marker door en zetten hun naam en de naam van de marker op hun kaart.
 • Deelnemers houden hun eigen kaart en vullen na elke gespeelde hole hun eigen score in en die van de marker. Er dient bij elke hole afstemming plaats te vinden met de marker.
 • Na de wedstrijd ondertekent de deelnemer alleen zijn eigen kaart.
 • HR-leden en spelers met baanpermissie die aan de 30+ wedstrijden op de woensdagen meedoen, leveren hun kaart in bij de wedstrijdleiding.
 • Deelnemers voeren hun score in binnen een half uur na beëindigen van hun ronde.
 • De score kan via de e-golf4u app ingevoerd worden.
 • Als een deelnemer niet kan beschikken over de e-golf4u app kan men aan een flight genoot vragen om de score via zijn of haar telefoon in te voeren.
 • De zuil kan tot nader orde niet worden gebruikt.
 • De scorekaart wordt na het invoeren in de Q-kaart bus in de hal van het clubhuis gedeponeerd.
 • Indien de scorekaart niet in de Q-kaart bus is gedeponeerd of niet juist blijkt te zijn ingevuld kan de betreffende deelnemer worden gediskwalificeerd.

Wedstrijdleiding

 • De wedstrijdleiding bereidt de wedstrijd thuis voor of in het kantoor achter het secretariaat.
 • De wedstrijdvlag wordt niet opgehangen.
 • Er worden geen scorekaarten gelabeld.
 • De wedstrijdleiding bemenst het starterhuisje op hole 1 tijdens de start van alle flights.
 • De wedstrijdleiding wijst per flight de markers aan. De deelnemers kunnen daar een scorekaart pakken en hun naam en de naam van de marker op de kaart schrijven.
 • Er is geen wedstrijdtafel in de Brasserie.
 • De wedstrijdleiding verwerkt de wedstrijd.
 • Als er getwijfeld wordt aan de juistheid van de ingevoerde gegevens dan controleert ze de kaart. Als de kaart niet juist is ingevuld of niet is ingeleverd is, wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Het controleren gebeurt uiteraard met in acht neming van alle nodige hygiëne maatregelen.
 • De wedstrijdleiding kan andere vormen van competitie aan de wedstrijden verbinden zoals b.v. een maandwinnaar of iets dergelijks.
 • Voor de wedstrijden geldt geen inschrijfgeld**

Deelnemers

 • Deelnemers aan wedstrijden melden zich tien minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het starterhuisje van hole 1.
 • Deelnemers pakken zelf hun scorekaart en vullen die in met eigen naam en naam van de marker.
 • Deelnemers stellen zich op de hoogte van de tijdelijke plaatselijke regels.
 • Deelnemers vullen hun eigen scorekaart in en de scores van hun marker.
 • Op elke hole stemt de deelnemer de score af met hun marker.
 • Na de wedstrijd ondertekent de deelnemer alleen zijn eigen kaart.
 • Deelnemers voeren hun score in binnen een half uur na beëindigen van hun ronde via de e-golf4u app. De scorekaart wordt in de Q-kaartbus in de hal van het clubhuis gedeponeerd. Indien een deelnemer niet kan beschikken over de e-golf4u app dan kan de score door een flightgenoot of andere deelnemer via zijn of haar app worden ingevoerd. Als de kaart gecontroleerd moet worden en de kaart is niet ingeleverd of verkeerd ingevuld dan krijgt de deelnemer een diskwalificatie.
 • Er vindt geen prijsuitreiking plaats.***

** Indien de wedstrijdleiding voor het organiseren van de wedstrijd kosten maakt ten behoeve van die wedstrijd. Dan kan zij hiervoor inschrijfgeld aan de deelnemers vragen. Het afrekenen dient te geschieden op een veilige manier door, na aanraking van het geld, de handen te desinfecteren.

*** In overleg met de Brasserie kunnen de deelnemers na de wedstrijd naar de Brasserie komen alwaar de wedstrijdleiding de uitslag van de wedstrijd bekend maakt (geen prijsuitreiking).

versie 18-06-2020 19.00 uur